kyprostoavriokyprostoavrio


Η Συμφωνία Χρηματοδότησης από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η οποία συνομολογήθηκε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 31/08/2021, προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα στην παράγραφο 2 του Παραρτήματος I με τίτλο «Βασικές απαιτήσεις του συστήματος ελέγχου του Κράτους Μέλους»:

    Σε συμμόρφωση με το Άρθρο 22 παράγραφος 2 σημείο (α) του Κανονισμού ΜΑΑ, το Κράτος Μέλος εφαρμόζει με αποτελεσματικό τρόπο αναλογικά μέτρα καταπολέμησης της απάτης και της διαφθοράς, καθώς και κάθε απαραίτητο μέτρο για την αποτελεσματική αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων. Αυτό περιλαμβάνει:
    • τη λήψη ενδεδειγμένων μέτρων για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση υποθέσεων απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς και για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης, και την εκκίνηση νομικών διαδικασιών για την ανάκτηση μη ορθώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων,
    • αξιολόγηση κινδύνου απάτης και καθορισμό κατάλληλων μέτρων άμβλυνσης στο πλαίσιο της καταπολέμησης της απάτης.
Το Σύστημα Παρακολούθησης και Ελέγχου (ΣΠΕ) του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ), προβλέπει στην Παράγραφο 3.4.2.2.1 ότι «Τα αποτελέσματα κάθε αξιολόγησης κινδύνων απάτης εγκρίνονται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο (του ΕΣΦΕΕ και της Συντονιστικής Αρχής) και αποστέλλονται στον Εθνικό Συντονιστικό Φορέα για την καταπολέμηση της απάτης κατά των συμφερόντων της Ένωσης (AFCOS), στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου και στην Ελεγκτική Υπηρεσία προς ενημέρωσή τους».

Πιο κάτω στη σελίδα αυτή βρίσκονται τα εξής έγγραφα:

(α) Πολιτική για την Καταπολέμηση της Απάτης στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου για την περίοδο 2021-2026 (νεότερη έκδοση Νοεμβρίου 2023)
(β) Μεθοδολογία Αξιολόγησης Κινδύνων Απάτης και Σχέδιο Δράσης με πρόσθετα μέτρα καταπολέμησης της απάτης στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Νοέμβριος 2023). ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ_ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023.pdf

 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ_ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023.pdf