kyprostoavriokyprostoavrio


Στρατηγική Επικοινωνίας
Η Στρατηγική Επικοινωνίας του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) Κύπρου στοχεύει στην προβολή της χρηματοδότησης που λαμβάνεται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ (ΜΑΑ) και στην προώθηση των χρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων και των αποτελεσμάτων τους, παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια. Στόχος επομένως είναι αφενός η διασφάλιση της διαφάνειας, όσον αφορά στη χρηματοδότηση που παρέχεται μέσω του ΜΑΑ, και αφετέρου, η ανάδειξη του θετικού ρόλου της ΕΕ και συγκεκριμένα του NextGenerationEU, καθώς και του σημαντικού ρόλου του ΣΑΑ στην οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη της Κύπρου, μέσω της πράσινης μετάβασης και του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Για τη διαμόρφωση της Στρατηγικής Επικοινωνίας του Σχεδίου, που συνδυάζει ένα ευρύ φάσμα μορφών επαφής με τα κοινά στόχου που καθορίζονται σε αυτήν, έχουν καθοριστεί οι εξής στόχοι:
  • Αύξηση της επίγνωσης για το ΣΑΑ Κύπρου από 19% (υφιστάμενη κατάσταση βάσει έρευνας που πραγματοποιήθηκε Απρίλιο 2023) σε 35% μέχρι το τέλος του 2024 (ενδιάμεσος στόχος) και σε 50% μέχρι το τέλος του 2026.
  • Δημιουργία θετικής στάσης απέναντι στο ΣΑΑ.
  • Δημιουργία ικανοποίησης για τον Κύπριο πολίτη για την αποτελεσματική αξιοποίηση της στήριξης του ΜΑΑ και την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων που επέφερε η πανδημία.

Σχέδιο Υλοποίησης Δράσεων
Αντικείμενο του Σχεδίου Υλοποίησης Δράσεων που συνοδεύει τη Στρατηγική Επικοινωνίας του εθνικού ΣΑΑ, αποτελεί η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου και χρονικά κατανεμημένου Σχεδίου που περιγράφει δράσεις επικοινωνίας που προγραμματίζεται να υλοποιηθούν μέχρι το 1ο τρίμηνο του 2025, και αποσκοπούν στην προβολή και δημοσιότητα θεμάτων που αφορούν στο ΣΑΑ Κύπρου, τις παρεμβάσεις του και τον αντίκτυπο αυτών. Οι ανάγκες που έχουν καταγραφεί κάτα τη συγγραφή του Σχεδίου Δράσης μπορούν να επικαιροποιηθούν ανάλογα με τις σημαντικές εξελίξεις στην υλοποίηση του ΣΑΑ και των σχετικών οροσήμων και, δεδομένου του δυναμικού χαρακτήρα της Στρατηγικής Επικοινωνίας, δύναται να αναθεωρηθούν κατ’ αντιστοιχία και οι επικοινωνιακές ενέργειες όπως και η κατανομή του προϋπολογισμού. Το «Σχέδιο Υλοποίησης Δράσεων» περιγράφει τον τρόπο, τα μέσα και τις διαδικασίες με βάση τις οποίες θα υλοποιηθεί η Στρατηγική Επικοινωνίας του ΣΑΑ Κύπρου. Θέτει την κατέθυνση που θα ακολουθηθεί σε ό,τι αφορά τα μέσα επικοινωνίας που μπορούν να αξιοποιηθούν, τις εξειδικευμένες ενέργειες επικοινωνίας που προγραμματίζεται να υλοποιηθούν και τη χρονική κατανομή τους, σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους της Συντονιστικής Αρχής για χρονική περίοδο δύο ετών. Στρατηγική Επικοινωνίας ΣΑΑ Κύπρου.pdf

 Σχέδιο Δράσεων επικοινωνίας - ΣΑΑ Κύπρου_2023-2025.pdf